อาจารย์ผู้สอนใช้หุ่นมานานหลายสิบปีเพื่อสอน

ในผู้ป่วย อาจารย์ผู้สอนใช้หุ่นมานานหลายสิบปีเพื่อสอน แต่เมื่อเร็วนี้เขากล่าวว่าเทคโนโลยีได้ก้าวหน้าทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ที่แท้จริงในการดูแลผู้ป่วย ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเช้าวันหนึ่งที่ เปิดใหม่ไมล์ ใยหินในดินสอเบนซิน, ในการฝึกฝนก่อนจะพรวดพราดอย่างจริงจังแปลเอกสารอังกฤษในห้องแบบจำลองของโรงพยาบาลติดตั้งหุ่นนอนที่ถูกผูกไว้กับเตียงจะถูกเลียนแบบสภาพเช่นจังหวะและอาการชักและอาจมีเลือดออกกระพริบตาและคลอดมีรกเหมือนจริงนักเรียนจะได้รับ การปฏิบัติโดยเจตนาผู้อำนวยการของแปลภาษาอังกฤษเป็นผู้กำกับการรณรงค์ของกลุ่ม เพื่อชักชวนให้ผู้ผลิตนำสารพิษออกจากผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลส่วนบุคคลเราหวังว่าเราจะได้ไม่ต้องศึกษาเรื่องนี้แปลภาษาอังกฤษแต่ในความเป็นจริงแล้ว บริษัทต่างจากผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายและผู้ค้าปลีกไม่ได้ทำเช่นนี้สำหรับพวกเรา” เขากล่าวกลุ่มทดสอบดินสอสีเครื่องหมายกระดาษซับขวดน้ำกล่องอาหารกลางวันสมุดโน้ตผู้ปกครองและกาว ทดสอบบวกสำหรับปริมาณการติดตามเราที่จะหาแร่ใยหินในผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กไม่ว่าจะเป็นกฎหมายทางเทคนิคหรือไม่และพ่อแม่ไม่ควรต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ในผู้เขียนรายงานซึ่ง ผลิตภัณฑ์ได้รับการสั่งซื้อทั่วประเทศในหลากหลายธุรกิจรวมถึงร้านค้ากล่องเก็บเงินร้านขายยาร้านขายยาศิลปะและหัตถกรรมและออนไลน์กลุ่มที่สำรวจของเล่นมานานกว่าสามทศวรรษแนะนำให้บริษัทที่ทำหรือเสนอผลิตภัณฑ์หยุดการขายและเริ่มแจ้งให้ผู้บริโภคทราบเกี่ยวกับสารเคมีที่ดูเหมือนว่ามีอยู่ นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ผู้กำหนดนโยบายสนับสนุนคณะกรรมการความปลอดภัยสินค้าอุปโภคบริโภคหน่วยงานของรัฐบาลกลางต่อไปและขอเรียกร้องค่าคอมมิชชั่นให้ทดสอบอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับสารเคมีอันตราย จากดินสอสีที่ผ่านการทดสอบหนึ่งสีเขียวดินสอทดสอบบวกสำหรับร่องรอยของ ของ ของแร่ใยหินแปลเอกสารภาษาอังกฤษกลุ่มผลประโยชน์สาธารณะกล่าวว่าในสัปดาห์นี้พบสารพิษในอุปกรณ์การเรียนมากมายรวมถึงแร่ใยหินในดินสอ และสารก่อมะเร็งอื่นเบนซินในเครื่องหมายแห้งผลการวิจัยได้ระบุไว้ในรายงานที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารโดยกลุ่มกองทุนเพื่อการศึกษาเพื่อการศึกษากลุ่ม